Condicións de venda

CARÁCTER DO CONTRATO

As presentes condicións de contratación son de aplicación á compravenda de produtos na web de PAZO BLANCO NÚÑEZ S.L. O idioma das devanditas condicións é o castelán e o galego. Estas condicións de contratación redáctanse de conformidade co disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e terán forza de contrato entre as partes una que sexan aceptadas.

QUEN SOMOS

O prestador de servizos é PAXO BLANCO NÚÑEZ SL (en diante Tapias Mariñán) con domicilio a efectos de notificacións en Estr. NACIONAL 525  KM170,  4  PAZOS – 32.619 – VERIN, Ourense, e número de Identificación Fiscal B61505830 

CONTIDOS E INFORMACIÓN FORNECIDA NA PÁXINA

Tapias Mariñán resérvase o dereito para modificar a oferta comercial presentada na súa páxina (modificacións sobre produtos, prezos, promocións e calquera outra condición dos produtos e servizos ofrecidos) en calquera momento.

Tapias Mariñán fai todos os esforzos dentro dos seus medios para ofrecer a información contida no website de forma veraz e sen erros tipográficos.

No caso que nalgún momento se producise algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade de Tapias Mariñán procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún cliente tomase unha decisión de compra baseada no devandito erro, Tapias Mariñán comunicaralle ao cliente devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

Os contidos do espazo web www.tapiasmariñan.com poderían, en ocasións, mostrar información provisional sobre algúns produtos. No caso que a información facilitada non correspondese ás características do produto o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

¿COMO PODO FACER UN PEDIDO?

Para realizar un pedido vostede debe ser maior de 18 anos. Pode facer un pedido mediante

  • A súa conta de usuario como usuario rexistrado
  • Como convidado sen rexistro

O usuario independentemente do sistema que adopte, pode navegar entre os distintos produtos e seleccionar o que desexe engadíndoo ao seu carriño da compra. Pode engadir tantos produtos distintos ou unidades do mesmo produto como desexe.

Unha vez que desexe finalizar a compra debe pulsar no botón correspondente podendo realizar o pago sen estar rexistrado ou mediante os datos de usuario rexistrado.

Antes de finalizar o proceso de pago o usuario poderá ver o custo final e completo do seu pedido, o cal será enviado ao seu correo electrónico unha vez formalizado o pedido.

Unha vez efectuado o pago recibirá no seu correo electrónico unha confirmación de compra cun resumo do pedido e das condicións de venda.

Dentro do interese lexítimo do vendedor poderemos informarlle sobre as incidencias relativas ao seu pedido a través dos medios de contacto facilitados, incluídos servizos de mensaxería instantánea.

No caso de que o usuario opte por cancelar as notificacións por medios electrónicos poderá deixar de recibir notificacións importantes relativas ao seu pedido, non facéndose Tapias Mariñán responsable de demoras na entrega por tal circunstancia.

DISPOÑIBILIDADE DOS PRODUTOS

Tapias Mariñán garante aos seus clientes a dispoñibilidade e o prazo de entrega dos produtos que se ofrecen no seu website. Todos os produtos están suxeitos a límite de existencias.

Se algún produto non estivese dispoñible unha vez realizado o pedido, informarémoslle a maior brevidade. En tal caso poderá resolver a súa compra e devolveráselle o importe íntegro da mesma polo mesmo medio de pago realizado.

O prezo dos produtos será o que se estipule en cada momento no noso sitio web.

ÁMBITO XEOGRÁFICO

Tapias Mariñán unicamente envía os seus produtos á península ibérica. Calquera pedido recibido que teña por destino calquera outra localización xeográfica será anulado de forma automática. O usuario recibirá unha comunicación indicándolle a cancelación do mesmo.

IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

Os prezos dos produtos expostos na páxina web www.tapiasmariñan.com non inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). O devandito imposto incrementarase na páxina de resumo de pedido, onde se poderán revisar os produtos subidos ao carriño, os seus prezos e o incremento do IVE correspondente.

FORMA DE PAGO

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir abonar as compras que realice mediante pasarela de pago que acepta pago con tarxeta de débito/crédito.

Se desexa obter factura da súa compra pode solicitala a info@tapiasmarinhan.com.

GASTOS, FORMA E PRAZOS DE ENVÍO

Os gastos de envío aplicables aos nosos pedidos son en todos os casos de 72€ IVE incluído. 

Todos os pedidos entregaranse nun prazo de un a catro días laborais a partir do momento da compra.

O envío realízase a través de correos express aínda que puntualmente e por causas de loxística pódese contratar outro servizo. O momento de recibir o resumo da súa compra notificaráselle un localizador para que poida consultar o estado do seu envío.

A entrega levarase a cabo na dirección sinalada no momento da compra. En caso de non atoparse nese momento o destinatario deixaráselle un aviso para que proceda a recollelo nas oficinas de correos máis próximas ao seu domicilio.

Tapias de Mariñán envía os seus pedidos nunha embalaxe especialmente deseñada para protexer os seus produtos durante o transporte e minimizar a posibilidade de accidentes e deterioracións. Ademais, todos os nosos envíos están garantidos e contan cun seguro contra perda ou rotura.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN

Ante un eventual dano producido durante o transporte, Tapias de Mariñán encárgase da súa recuperación e prepáralle un novo envío inmediatamente.

De igual modo, ofrecemos a posibilidade de devolver ou substituír parte ou a totalidade do seu pedido no caso de que o produto recibido non estivese en condicións.

En caso de devolución porque o produto presente defectos de fabricación, Tapias de Mariñán correrá ademais cos custos de envío. Nestes casos o cliente dispoñerá de 30 días naturais para proceder á devolución do produto.

O cliente poderá devolver calquera artigo que comprase na nosa tenda, a condición de que os produtos presenten algún dano e non fosen usados ou abertos.

Nestes casos, Tapias de Mariñán, devolverá o diñeiro da compra a través do mesmo medio de pago ou ben a través dun abono na conta do usuario mediante créditos. Tamén se pode, se o prefire, recibir un novo produto sen custo.

Se un produto distinto ao solicitado polo cliente fose entregado por erro de Tapias de Mariñán, entregaráselle o produto correcto sen ningún cargo adicional para o comprador, correndo Tapias de Mariñán, cos gastos de transporte da devolución e do novo envío.

Tapias de Mariñán non se fai responsable do mal uso ou manipulación do produto por parte do cliente. En tal caso Tapias de Mariñán, non se fai responsable do mesmo e non procederá á súa devolución.

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de produtos ou artigos da nosa tenda pode contactar co noso departamento de Atención ao cliente vía email info@tapiasmarinhan.com.

DEREITO DE DESESTIMIENTO

No caso de que o pedido non se axuste ás súas expectativas, dispón de 14 días naturais para devolvernos o seu pedido con total liberdade e sen custo algún para vostede, salvo os gastos de devolución que correrán por conta do cliente.  Pode exercer devandito dereito mediante o noso formulario picando aquí.

OBRIGAS DO CLIENTE

O cliente comprométese en todo momento a facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido, e a mantelos actualizados en todo momento, así como custodiar con dilixencia as claves de acceso que se lle proporcionen para o acceso á páxina web.

O cliente comprométese a aceptar todas as disposicións e condicións recollidas nas presentes Condicións Xerais de Contratación entendendo que recollen a mellor vontade de servizo posible para o tipo de actividade que desenvolve Tapias de Mariñán.

O cliente comprométese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando unha dirección de entrega e un número de teléfono na que poida ser entregado o pedido solicitado dentro do horario habitual de entrega de mercadorías (de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00) ou aquel que lle especifique o repartidor no seu caso. En caso de incumprimento por parte do cliente desta obriga, Tapias de Mariñán non terá ningunha responsabilidade sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo cliente.

PROTECCIÓN DE DATOS E CONFIDENCIALIDADE

Para coñecer a nosa política de protección de datos faga pode acceder á nosa Política de Privacidade. 

Todas as operacións de pago on-line realízanse a través dun servidor seguro, baseado no estándar SSL que protexe os datos fronte a intentos de violación por terceiros. Os datos do proceso de compra gárdanse nunha base de datos deseñada para tal efecto.

Os datos de compra, en cumprimento coa lexislación española serán conservados polo menos durante cinco anos polo que non se poderán borrar nin rectificar aínda que o cliente así o solicite.

LEXISLACIÓN APLICABLE E FORO

A lexislación aplicable para resolver calquera conflito respecto a a interpretación destas condicións, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que subscribise España.

As partes sométense, á súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Se desexa aclarar calquera aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións:

info@tapiasmarinhan.com se o fai a través de correo electrónico ou ben por escrito a NACIONAL 525  KM170,  4  PAZOS – 32.619 – VERIN, Ourense.

FORMULARIO DE DESISTENCIA

Se desexa exercer o seu dereito de desistencia en relación do contrato, pode descargar o formulario de desistencia pulsando Aquí