POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Pazo Blanco Núñez S.L pon á súa disposición a través do sitio web www.tapiasmariñan.com esta política de privacidade para informarlle, en detalle, sobre como tratamos os seus datos persoais, protexemos a súa privacidade e a información que nos proporciona. No caso de introducir modificacións no futuro, comunicarémolo a través do sitio web ou a través doutros medios para que poida coñecer as novas condicións de privacidade introducidas.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos e Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre a protección dos datos persoais e a garantía dos dereitos dixitais, informámosche dos seguintes:

Responsable do tratamento

Titular: Pazo Blanco Núñez S.L – NIF: B61505830 Dirección: Nacional 525 km170, 4 Pazos – 32.619 – Verín

Teléfono: 988.411.693 – Correo electrónico: info@tapiasmarinhan.com Sitio web: www.tapiasmariñan.com

Se tes algún tipo de consulta, dúbida ou suxestión en relación a como usamos os teus datos persoais, podes contactar ca persoa encargada da protección de datos a través do enderezo de correo electrónico tapiasmarinhan@rgpdeu.com

Principios aplicables

No procesamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que se axusten ás demandas do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o titular sempre requirirá o consentimento para o procesamento dos seus datos persoais que poden ser para un ou varios fins específicos sobre os que se informará anteriormente con transparencia absoluta. Non se cederán datos dos usuarios/subscritores, excepto para cumprir a lei ou no caso de ter unha obriga legal.
 • Principio de minimización de datos: o titular solicitará só os datos estrictamente necesarios para o propósito ou os fins que solicite.
 • Principio de limitación do período de conservación: os datos manteranse durante o tempo estrictamente necesario para o propósito ou os fins do tratamento. O titular informará do período de conservación correspondente segundo o propósito. No caso das subscricións, o titular revisará periodicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os seus datos serán tratados de xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debe saber que o titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso inadecuado dos datos dos seus usuarios por terceiros. Cómpre salientar que esta política de privacidade podería variar segundo as demandas lexislativas ou de auto – regulación, polo que se aconsella revisar esta política preriódicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios/subscritores decidan cubrir un formulario de contacto onde se recollan datos persoais.   O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os productos/servizos vendidos/prestados por Pazo Blanco Núñez S.L. Igualmente, non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos fai imposible subscribir, rexistrar ou recibir información de productos/servizos. Para que propósito tratamos os teus datos persoais? En Pazo Blanco Núñez S.L reunimos e tratamos a súa información persoal en xeral para xestionar a relación que mantemos contigo como interesado/usuario/subscritor/cliente/provedor/candidato/empregado, sendo os propósitos principais que identificamos os seguintes:
  • Manter o contacto comercial, iniciado polo seu interese, nos nosos produtos/servizos e realizar os esforzos comerciais e administrativos necesarios para servirche como usuario/subscritor da web.
  • Xestión e contratación dos productos e servizos ofrecidos pola nosa empresa.
  • Enviar comunicacións comerciais e/ou publicitarias por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, no caso de que un usuario/subscritor consentise expresamente para enviar comunicacións comerciais electrónicamente a través de calquera tipo de subscrición.
  • canalizar e responder a consultas, solicitudes de información, suxerencias e/ou reclamacións que se nos poidan enviar.
  • Manterse informado sobre eventos, ofertas, produtos e servizos que poden ser de interese a través de diferentes canles de comunicación, sempre que se teña o seu consentimento.
  • Notificarche cambios, importantes da Política de privacidade, aviso legal ou política de cookies.
  • Xestión da relación laboral, no caso de ser un dos nosos empregados.
  • Xestión da relación comercial mantida no caso de ser un dos nosos provedores.
  • Xestión da selección de persoal no caso de ser candidato dun proceso de selección.
  • Garantir a seguridade das persoas e das instalacións.
  • Un caso especial de procesamento de datos refírese a mensaxes de correo electrónico que os usuarios/subscritores envían para contactar co titular. Os usuarios/subscritores poden preguntar dúbidas sobre os contidos publicados, enviar suxestións ou calquera outro propósito. Incluso hai un formulario de recollida de datos, con fins de contacto, os usuarios poden enviar mensaxes de correo electrónico directamente e Pazo Blanco Núñez S.L tratalos en función dos fins antes mencionados.
  Non trataremos os seus datos persoais para ningún outro propósito dos descritos, excepto a obriga legal ou o solicitude xudicial. Os seus datos manteranse sempre que a relación comercial connosco perdure salvo que exerza o seu dereito de cancelación ou oposición ou limitación ao tratamento. Non obstante, manteremos certos datos persoais de identificación durante o período máximo permitido no caso de que fose requirido polos xuíces e tribunais ou para iniciar accións internas derivadas do uso inadecuado do sitio web. Non será obxecto de decisións baseadas en tratamentos automatizados que producen efectos nos seus datos. Hai outros propósitos para os que se tratan os datos persoais:
 • Para garantir o cumprimento das condicións incluídas no aviso legal e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Analizar a navegación. O titular recolle outros datos de non identificación que se obteñen empregando cookies que se descargan no seu computador cando navega no sitio web, con características e propósitos se detallan na política de cookies. O titular tratará os seus datos persoais para xestionar correctamente a súa presenza nas reded sociais, informarlle das súas actividades, productos ou servizos, así como para calquera outro propósito que permitan as redes sociais. En ningún caso o título empregará os perfís dos seguidores nas redes sociais para enviar publicidade individualmente. A publicación de contido está prohibida en todos os medios de comunicación propiedade de Pazo Blanco Núñez S.L:
 • Que supostamente sexan ilícitos por normativas nacionais, comunitarias ou internacionais ou que realicen actividades supostamente ilícitas ou vaian en contra dos principios de boa fe.
 • Que ameacen os dereitos fundamentais das persoas, carezan da cortesía na rede, molesten ou podan xerar opinións negativas nos nosos usuarios ou terceiros e en xeral calquera que sexa o contido que Pazo Blanco Núñez S.L considere inapropiado.
 • E en xeral que os principios de legalidade, honestidade, responsabilidade, protección da dignidade humana, protección dos menores, protección da orde pública, protección da vida privada, protección do consumidor e dereitos de propiedade intelectual e industrial. Do mesmo xeito, Pazo Blanco Núñez S.L resérvase o poder de retirar, sen previo aviso do sitio web ou da rede social corporativa contido que considere inapropiado. En calquera caso, se a información persoal se envía a través da rede social, Pazo Blanco Núñez S.L estará exento de responsabilidade en relación ás medidas de seguridade aplicables a esta plataforma e debe, como usuario, consultar as correspondentes condicións particulares.

Precisión e veracidade dos datos

Como usuario, vostede é o único responsable da veracidade e corrección dos datos a remitir a www.tapiasmariñan.com exonerando o sitio web de calquera responsabilidade ao respecto.

Os interesados, subscritores, clientes e/ou provedores garanten e responden, en todo caso, da precisión, validez e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprometense a mantelos debidamente actualizados. O usuario/suscritor acepta proporcionar información completa e correcta nos diferentes formularios dispoñibles na web.

O usuario declara que se informou das condicións sobre a protección de datos persoais, aceptando e consentindo o seu tratamento por www.tapiasmariñan.com na forma e cos fins indicados nesta Política de privacidade.

O consentimento dado, tanto para o tratamento como para a transferencia dos datos das partes interesadas, é revogable en calquera momento comunicándoo a www.tapiasmariñan.com nos termos establecidos nesta política para o exercicio de dereitos. Esta revogación en ningún caso será retroactiva.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición, ten que enviar un correo electrónico a tapiasmarinhan@rgpdeu.com xunto coa proba válida en lei como fotocopia do D.N.I. ou o equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe datos que o titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

www.tapiasmariñan.com resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como as prácticas da industria. Nestes presupostos, www.tapiasmariñan.com anunciará nesta páxina os cambios introducidos antes da súa implementación.

Segundo o LSSICE, www.tapiasmariñan.com non realiza prácticas de spam, polo que non envía correos electrónicos comerciais electrónicamente que non foron solicitados nin autorizados anteriormente polo usuario/subscritor. Por conseguinte, en cada un dos formularios na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso en función do seu propósito. De acordo coas disposicións da lei 34/2002 sobre servizos da Sociedade da Información e Comercio electrónico, www.tapiasmariñan.com comprometese a non enviar comunicacións comerciais sen identificalas adecuadamente.

Como recollemos a túa información?

Recollemos a túa información persoal a través de diferentes medios, pero sempre se informará no momento da recollida, así como na forma en que podes exercer os dereitos que che corresponden en relación a protección dos teus datos.

Os datos como cliente/usuario/subscritor e/ou provedor serán tratados, dentro da relación contractual que o vincule coa persoa encargada, en cumprimento das obrigas administrativas, fiscais, contables e de traballo necesarias.

Podes revogar o teu consentimento enviando un escrito co asunto «baixa» a tapiasmarinhan@rgpdeu.com.

En xeral, a información persoal que tratamos está limitada á identificación de datos (nome e apelido, data de nacemento, enderezo, DNI, teléfono e correo electrónico), servizos contratados, datos de pagamento e facturación.

Nos casos de xestión e selección de persoal recollemos os datos académicos e profesionais para poder cumprir as obrigas derivadas do mantemento da relación laboral ou, no seu caso, a formar parte da nosa bolsa de candidatos.

A través do noso sitio web recollemos información persoal relacionada coa súa navegación mediante o uso de cookies. Para coñecer claramente e con precisión as cookies que usamos, cales son os seus propósitos e como poden configuralas ou deshabilitalas, consulte a nosa política de cookies.

Cando como usuario/subscritor se conecta a este sitio web, está a proporcionar información persoal para a que o titular é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome, nome de usuario/subscritor, enderezo de correo electrónico, outros datos proporcionados nunha mensaxe de anexo ou ficheiros. Facilitando esta información, como usuario/subscritor da o seu consentimento para que a súa información sexa recollida, usada, xestionada e almacenada polo responsable deste sitio web.

En Pazo Blanco Núñez S.L hai os seguintes sistemas de captura de información persoal e a información proporcionada, por persoas interesadas, co seguinte propósito, para cada sistema de captura (formularios):

Formulario de contacto: www.tapiasmariñan.com infórmalle que os datos persoais que nos proporcionan enchendo este formulario serán tratados por Pazo Blanco Núñez S.L como responsable deste sitio web. O obxectivo da recollida e procesamento dos datos persoais que solicitamos é realizar os esforzos comerciais e administrativos necesarios unha vez rexistrados como parte interesada/usuario/subscritor/cliente/provedor, responder ás consultas e/ou proporcionar información requirida como usuario/subscritor; A dirección do CV recibido … lexitimación: consentimento da parte interesada. CESIÓNS: os seus datos non se darán a terceiros, excepto a obriga legal. Destinados: as transferencias internacionais non se realizarán sen o seu consentimento previo.

Como usuario e interesado informámosche de que os datos que faciliten estarán situados nos servidores Axarnet. (Provedor de hospedaxe www.tapiasmariñan.com) dentro da UE. Ver Política de privacidade https://www.axarnet.es/legal/aviso-legal. Non introducir os datos persoais que aparecen na forma como obrigatorio pode considerarse que non podemos cumprir a súa solicitude. Pode exercer os seus dereitos: acceso, rectificación, supresión ou esquecemento, limitación, oposición, portabilidade e retirar o consentimento dado dirixindo tapiasmarinhan@rgpdeu.com, así como o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control. Conservación: os seus datos manteranse nos rexistros de tratamento da nosa propiedade, mentres que a súa conservación sexa necesaria para cumprir o propósito que motivou a súa recollida, así como durante o período de atención das posibles obrigas legais. (Información adicional: pode consultar a información adicional e detallada sobre a protección de datos no sitio web: www.tapiasmariñan.com.)

Responsabilidade do usuario

Facilitando os seus datos a través de canles electrónicas, o usuario garante que teña máis de 14 anos e que os datos proporcionados a Pazo Blanco Núñez S.L son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes fins, o usuario confirma que responde á veracidade dos datos comunicados e que esta información se axusta á súa situación real. De non ser así, actualizaranse para que respondan á súa situación real, asumindo a responsabilidade dos datos falsos e imprecisos que podería proporcionar, así como os danos, directos ou indirectos, que poderían ser derivados.

Lexitimación do tratamento

A base legal para o procesamento dos datos é o seu consentimento concedido para levar a cabo os propósitos descritos anteriormente, que se solicitarán cando se recollan os seus datos.

Nos casos en que existe unha relación contractual previa entre as partes, a lexitimación para o desenvolvemento de obrigas administrativas, fiscais, contables e laborais necesarias na lexislación actual será a existencia anterior da relación comercial establecida entre as partes.

Para contactar, subscribirse ou facer comentarios neste sitio web, é necesario o consentimento con esta política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos baséase no consentimento que se solicita.

Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos implica a imposibilidade de subscribir, rexistrar ou recibir información dos produtos e servizos do provedor.

Canto mantemos a súa información?

En Pazo Blanco Núñez S.L só mantemos a súa información durante o período de tempo necesario para cumprir o propósito para o que foi recollido, cumprindo as obrigas legais que se nos impoñen.

No caso de que queiras formar parte da nosa forza de traballo e optar por un dos nosos traballos, os datos proporcionados formarán parte da nosa bolsa de emprego e manteranse mentres o proceso selectivo dure e durante un máximo de 2 anos ou ata que fagas exercicio de supresión.

Se nalgún momento recollemos os seus datos para abordalo como un usuario potencial dos nosos servizos ou responder a unha solicitude de información feita pola súa parte, os datos conservaranse durante un máximo de 3 anos dendea súa concesión, eliminándose despois de dito prazo. En calquera caso, e por regra xeral, manteremos a súa información persoal mentres haxa unha relación contractual que nos vincula ou non exerce o seu dereito de supresión e/ou limitación do tratamento, nese caso, a información bloquearase sen dar uso máis aló da súa conservación, sempre que poida ser necesario para o exercicio ou a defensa das reclamacións que poidan xurdir.

A quen comunicamos os seus datos?

En xeral, en Pazo Blanco Núñez S.L non compartimos a súa información persoal, excepto para as tarefas que debemos facer en función das obrigas legais impostas.

Aínda que non se trata dunha transferencia de datos, para proporcionar o servizo solicitado, pode ser que terceiros e/ou startups colaboradores, que actúen como os nosos provedores, accedan á súa información para realizar o servizo que contratamos. Estes xestores acceden aos seus datos seguindo as nosas instrucións e sen poder usalos para un propósito diferente e manter a máis estrita confidencialidade. No caso de que sexa necesario derivado dun incidente rexistrado polas nosas cámaras de seguridade, as súas imaxes poderían comunicarse ás forzas e organismos de seguridade do estado, en virtude das disposicións da lei. Así mesmo, a súa información persoal estará dispoñible para as administracións públicas , Xuíces e tribunais, pola atención de posibles responsabilidades nacidas do tratamento.

Pazo Blanco Núñez S.L non realiza ningunha transferencia nin comunicación de datos ou dentro ou fóra da UE. O provedor só proporcionará información ás forzas e organismos de seguridade baixo unha orde xudicial ou por obriga dunha norma legal, sen prexuízo de poder bloquear ou cancelar a súa conta se pode haber indicios da comisión de calquera delito por parte da súa parte. A información proporcionada só será a dispoñible para o provedor.

A información que nos proporciona tanto este sitio web como a través doutra aplicación estará aloxada nos servidores de hospedaxe:

«Axarnet», domiciliado en «Ronda de Narciso Monturiol e Estarriol 17 B, 1-1, como Centro III Parque Tecnolóxico 46980 Paterna, Valencia». Máis información en:

«Https://www.axarnet.es/tienda/redirectorcampaign?hspc_mm=9021f9f8e9edbc9dae38»

 • Google Analytics: un servizo web analítico ofrecido por Google, Inc., unha empresa de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»). Google Analytics usa «cookies», que son ficheiros de texto situados no seu ordenador, para axudar a analizar o uso realizado polos usuarios do sitio web. A información xerada por Cookie sobre o seu uso da páxina web (incluído o seu enderezo IP) será transmitida e arquivada directamente por Google nos servidores estadounidenses. En xeral e, como pode ver, os datos almacénanse dentro da UE. Os datos enviados a terceiros que non pertencen á UE, aseguraremos de que ofrezan un nivel de protección suficiente, xa sexa porque teñen normas corporativas vinculantes (BCR) ou porque se adheriron ao «escudo de privacidade». As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se o outro sitio web visitase. Estes sitios web poden recoller datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código. Transferencias de datos internacionais Non hai transferencias internacionais dos seus datos a países fóra do espazo económico europeo (EEE). Cos nosos provedores acordamos que, para a prestación do servizo contratado, usan servidores situados no EEE e se, no futuro, necesitamos facer uso de servidores localizados fóra do territorio da UE, as medidas axeitadas serán adoptadas, incorporaránse a esta Política de privacidade, garantindo que estes provedores estean baixo o acordo de escudo de privacidade ou que haxa outras garantías adecuadas. Cales son os seus dereitos en relación co procesamento dos seus datos e como pode exercelos? As normas de protección de datos permiten exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como non ser obxecto de decisións baseadas só no tratamento automatizado dos seus datos, se é o caso. Estes dereitos caracterízanse polos seguintes:
  • O seu exercicio é gratuíto, a non ser que se aplique manifestamente infundado ou excesivo (por exemplo, carácter repetitivo), nese caso Pazo Blanco Núñez S.L pode cobrar unha taxa proporcional aos custos administrativos ou néganse a actuar
  • Pode exercer dereitos directamente ou a través do seu representante legal ou voluntario
  • Debemos responder á súa solicitude dentro dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e o número de solicitudes, o prazo pódese ampliar noutros dous meses.
  • Temos a obriga de informar sobre os medios para exercer estes dereitos, que deben ser accesibles. Se a solicitude é enviada por medios electrónicos, a información será proporcionada por estes medios cando sexa posible, a non ser que nos solicite doutro xeito.
 • Dereito de acceso: permite que a parte interesada coñeza e obteña información sobre os seus datos persoais enviados para o tratamento.
 • Dereito de rectificación ou supresión: permite corrixir erros e modificar os datos que resultan imprecisos ou incompletos.
 • Dereito de cancelación: permite que os datos sexan cancelados se son inadecuados ou excesivos.
 • Dereito de oposición: o dereito da parte interesada de que o procesamento dos seus datos persoais non se realice.
 • Limitación do tratamento: implica a marca dos datos persoais conservados, co fin de limitar o seu tratamento futuro.
 • Portabilidade de datos: facilitación dos datos suxeitos á parte interesada, para que poida transmitilos a outra persoa responsable, sen impedimentos.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluídos perfís). Como usuario, ten dereito a retirar o consentimento dado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado antes da retirada do consentimento. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se considera que os seus dereitos poden ser violados en relación coa protección dos seus datos (AGPD.ES). Os interesados poden acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos incorrectos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outras razóns, os datos xa non son necesarios para os fins recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poden solicitar a limitación do procesamento dos seus datos, nese caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa das reclamacións. En determinadas circunstancias e por razóns relacionadas con situacións particulares, os interesados poden oporse ao procesamento dos seus datos. O titular deixará de tratar os datos, excepto por motivos lexítimos imperativos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Os interesados, teñen dereito a recibir os seus datos persoais, que facilitaron, e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e de solicitar a portabilidade a outra persoa responsable do tratamento cando:
 • O tratamento baséase no consentimento.
 • Os datos foron proporcionados pola persoa interesada.
 • O tratamento faise por medios automatizados.

Ao exercer os dereitos sobre a portabilidade dos datos, os datos persoais transmitiranse directamente de responsable a responsable cando sexa posible.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente pola parte interesada. Para exercer os seus dereitos Pazo Blanco Núñez S.L pon á súa disposición os seguintes medios:

 1. A través de solicitude escrita e asinada, dirixida a Pazo Blanco Núñez S.L, Nacional 525 km170, 4 Pazos, 32.619, Verin, Ourense, Ref. Exercicio de dereitos de LOPD.
 2. Envío dixitalizado e asinado ao enderezo de correo electrónico tapiasmarinhan@rgpdeu.com indicando no asunto o exercicio dos dereitos de LOPD.

En ambos os casos, debe demostrar a súa identidade acompañando a fotocopia do DNI ou, se é o caso, a copia dixitalizada, o seu ID ou documento equivalente para poder comprobar que só respondemos á parte interesada ou ao seu representante legal e debe contribuír neste caso un documento acreditando a representación.

Do mesmo xeito, e sobre todo se considera que non obtivo unha satisfacción completa no exercicio dos seus dereitos, informámoslle de que pode presentar unha reclamación ante a Autoridade Nacional de Control dirixindo a axencia española para a protección de datos para estes fins, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid e terá dereito a unha protección xudicial eficaz.

Como protexemos a súa información?

En Pazo Blanco Núñez S.L estamos comprometidos a protexer a súa información persoal.

Empregamos medidas, controis e procedementos de natureza física, organizativa e tecnolóxica, razoablemente fiable e eficaz, dirixido a preservar a integridade e seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

O sitio web está aloxado en Axarnet. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a túa política de privacidade para ter máis información (https://www.axarnet.es/legal/aviso-legal).

Para protexer os seus datos persoais, este sitio web usa un certificado SSL que proporciona autenticación, privacidade e seguridade da información.

Un certificado SSL (capa de sockets Secure) é un título dixital que autenticifica a identidade dun sitio web e coa tecnoloxía SSL a información enviada ao servidor. O cifrado é o proceso de mestura de datos nun formato indecibible que só pode volver ao formato lexible coa clave de descifración adecuada.

Un certificado serve como un «pasaporte» electrónico que establece as credenciais dunha entidade en liña á hora de facer comunicacións e andar na web. Cando un usuario de Internet intenta enviar información de credenciais a un servidor web, o navegador do usuario accede ao certificado de servidor dixital e establece unha conexión segura.

Neste proceso establécense varios parámetros para facer a conexión con seguridade mediante teclas pre- establecidas, codificando e decodificando todos os datos enviados ata que a conexión estea pechada.

www.tapiasmariñan.com non pode garantir a impregnabilidade absoluta da rede de Internet e, polo tanto, a violación dos datos a través de accesos fraudulentos por terceiros.

Respecto á confidencialidade do procesamento, www.tapiasmariñan.com asegurará que calquera persoa autorizada polo titular para procesar os datos do cliente (incluídos o seu persoal, colaboradores e provedores), estará baixo a obriga adecuada de confidencialidade (xa será contractual ou deber legal).

Cando se presenta un incidente de seguridade, cando se realiza, o titular debe avisar ao cliente sen atrasos indebidos e debe proporcionar información oportuna relacionada co incidente de seguridade como se coñece ou cando o cliente o solicita razoablemente.

Ademais, formarase todo o persoal con acceso a datos persoais e terá coñecemento das súas obrigas en relación cos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso de contratos que subscribimos cos nosos provedores, incluímos cláusulas nas que son necesarias técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade permanente, a integridade, a dispoñibilidade e a resiliencia dos sistemas e servizos de procesamento de datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas periódicamente para garantir a súa adaptación e eficacia.

Non obstante, a seguridade absoluta non se pode garantir e non hai ningún sistema de seguridade impenetrable polo que, no caso de ningún obxecto de información de tratamento e baixo o noso control foi comprometido como resultado dunha fenda de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar O incidente, notifica á autoridade de control e, no seu caso, a aqueles usuarios que poderían verse afectados para tomar as medidas adecuadas.